is toegevoegd aan je favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

468 KUNST VAN

baarheid aan de tong, en het ruifchend geluid der golven gewende hem ongevoelig aan het geraas en gezuis der aanhoorende menigte.

Petrus- 't Was zeer wél uitgevonden van dien grooten Redenaar ; want het natuurlyic gebrek laat, zig anders niet ligt overwinnen. Maar wy hebben , onder de foorten der De, tkmtttiti ook die als verfcheiden opgeteld, tvelke in plegtige gelegenheden gebeezigd wordt.

Ernestus. Dezelfde regelen kunnen daar in ook van dienst zyn. Men kan onder de pleg. tige gelegenheden de aanfpraaken van voor* naame perfconen, en by byzondere voorvallen, als zyn de plegtige toewenfehingen op feestdagen, of de vertroostredenen by gelegenheid van fterfgevallen en uitvaarten, van voornaame perfoonen, begrypen. In deeze laatfte gevallen behoort de Redenaar een medelyden, eene droefheid en fmart uittedrukken, die hy dikwyls zelve niet gevoelt. E*ter deeze bedruktheid moet niet fchynheilig, geveinsd, nagebootst, gemaakt of overdreven fchynen, nogthans zoude menaan deeze zyde minder misdoen , dan door eenen onverschilligen of kouden toon, of een ongepasten boert, die de ergfte en haatelykfte mis•2ag in dergelyke omftandigheden is.

Kaf\