is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DANSKUNST. 493

tyd om te Danzen. Wy hebben ook reeds in óns voorig Avondgefprek aangemerkt dat de Grieken het woord Orchefis, en de Latynen het woord Saltatio, in een veel meer uitgebreiden zin, dan wy thans het woord Dansbeezigen, gebruikt hebben, en dat 'er de Tooneelmaacige Declamatie verzeld van kunftige gebaarden,en eenevastbepaalde wyzevan uitdrukking, gelyk ook de kunst van mimen en Pantomimen ónder begreepen was. MaardeOverzettersin de Oude taaien deeze woorden t'wo-is ( Orchefis) of het Werkwoord o^n- aantreffende, van waar Óok de woorden Orcheflria , Saltatio , Saltare, en dergelyke gelykluidende voorkomen , en zig door behoeftigheid der hedendaagfche Taaien en het verlchil onzer Zeden van die der Ouden belemmerd vindende,- hebben het zelve Or* chefis door Dans en Danzen vertolkt , alhoewel de laatstgenoemde woorden , een veel byzonderer en bepaalder denkbeeld opleveren ; voor 't overige kan men zig zeer gemakkelyk verbeelden , dat de Tooneelmaatige Declamatie, zo wel wat de ftem als gebaarden aangaat, op een Samenfiel (Syftema) konde aangeweezen worden, en dat men het voorbeeld der Muziek volgende, ook de ftemverheffingen dar gebaarden, met de handen enz. konde voorfchryven, met die noot of het teken derzelve op deezen ofgeenen regel, op

die