Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

danskunst.

5QI

maatig man, ja zelfs een gek en laag Character, niet wel eens in een diepe gedagten als begraaven konde zyn. Het Volk nogthans fchreeuwde 'er over, als over een Wonderwerk, en floeg in de handen, zynde de gewoonlyke toejuiching van die Eeuwen, dat het alles weêrgalmde. Wat al armoede van geest ligt 'er nu niet in dit óónige voorbeeld?

Leonard. Wel moogt gy dit zeggen; Myn Heer! maar ik geloove, dat deeze wyze van uitdrukking al te onvolmaakt is, al ware het ook, dat de beste Acteur 'er zig toe verledigde, om Tooneelen van gevoel, en althans de zin van zulke enkele uitdrukkingen voor te Hellen.

Ernestus. De Romeinen waren 'er nogthans zo mede ingenomen, dat de twee groote Mededingers in deeze kunst, Pylades en Bathyllus, en vervolgens haare voornaamfte opvolgers, zomtyds het gantfche Ryk over hun- " ne kunst in twee verfcheidene gevoelens en partyen verdeeld hebben. Alle deeze Pantomimen-fpeelers waren egter niet dan elendige gefneedenen,dienog tot overmaat van belachgelykheid, met momaangezichten voor hunne wezens fpeelden,en dus niet bekwaam waren om eenige verandering in het aangezicht te laaten

li 4 bJy-

Sluiten