is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*7* GESCHIEDKUNDE.

Aucteur in dat vak, te weeten. „ Duizende belangryke omdandigheeden voor de Tydge. nooten, gaan voor de Naakomelingen verlooren, en verdwynen, om alleenlyk de groote voorvallen overtelaaten, die het lot derRyken bepaald hebben, al wat gebeurt is, verdient juist niet befchreeven te worden.'''' Voor 't overige zoude men een verwarden Chaos voor den dag brengen, zoo men zyne ftoffe niet in eene Tydrekenkundige orde fchikte , en in dezelve wel zorgvuldiglyk de Tydwortelen en Jaartallen waarname, tevens agt geevende op de gelyktydigheid (Synchronismus) der voorvallen , en den grootflen misdag eens Hidoriefchiyvers, te weeten de Tydverwarring (Anachronismus) wel zorgvuldiglyk vermydende. — b.) de Anecdoten, of kleine Verhaalen , zyn voords van het grootde nut om de Gefchiedverhaalen te verleevendigen; maar zy moeten de Hidorie niet te zeer verzwaaren, noch onnoodig opvullen, in welk geval zy een geheele lafheid en kinderagtig aanzien, door een ernftig verhaal verfpreiden. — c.) De fiyj moet insgelyks ernflig en deftig, niet te omdagtig ook niet te bekrompen zyn, de middenmaat is hier weder, zo als in alle dingen, het beste; onze Gefchiedfchryver , de groote Wa genaar, heeft, wegens zynen fraaijen dyl alleen, reeds veel eers ingelegd; en deeze aan-

mir.