is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALOUDE GESCHIEDENIS. 2a?

lyk Scythen. Heure eerfte Koninginnen waar van gewag gemaakt wordt, leefden ten tyde van Adyastus van Jrgos. De laatften werden door Thefeus overwonnen, en het overfchoc van dit Volk, floeg zig fints dien tyd, aan gene zyde van den vloed Tanais neder.

5. De Caricrs bewoonden klein Azia, en werden oudstyds Leiegen genoemd; zy waren geduurende eenigen tyd onderworpen aan Minos, Koning van Creta , werden vervolgends overwonnen door Cyrus, en eindelyk door de j'oniers overheerd.

6. De Odriftërs, een Thracisch Volk.

7. De Paphlagonïèrs woonden tusfchen de Pontus Euxinus en het Land Galatia. Paphlagon, Zoon van Pkinéas, gaf hen hunnen naam. Zy werden agtervolgends door Crafus, Cyrus en de Romeinen verwonnen, welke laatfte ,onder den Keizer Diocietiaan, deezen Staat aan het Pontisch Wingewest hechtten.

8. Het Koningryk Pergamus, welks -laatfte Koinngy4/w/«,zynRyk,by uiterftcn wil,aan de Romeinen fchonk.

9. Het Koningryk Bithynie.

10. Het Koningryk CappadocïL

11. Het Koningryk Pontus, dat met Mitkri* datus eindigde.

12. Het Koningryk Armenië, al deeze vyf P a klei-