is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDWERKEN, enz. 235

eene aanmerkelyke Bibliotheek, van Griekfche en Latynfche Boeken, te Rome; Augustus ftichtte, op zyn voorbeeld, mede eene zeer aanmerkelyke, die naaderhand de Otlaviafche genoemd werdt; doch deeze hadt mede het ongeluk, van onder Titus regeering,een prooi der vlamme te worden; ook verbeterde Augustus de ryke Bibliotheek, in den Tempel van Apollo, op den Palatynfchen Berg, die reeds lang vóór hem onder de Burgemeesterg opgericht was. Ten tyde van den brand dien Nero, uit vermaak, te Rome ontftak, vergingen 'er mede een groote menigte kostbaare Bibliotheeken; ondanks deeze onheilen, wiefchen de Boekverzamelingen te Rome, nog al beftendig aan, zo dat men, ten tyde van Conftantinus de Groote, alleen in Rome zelve , meer dan dertig aanzienlyke Bibliotheeken telde, en ten platten Lande was derzelver getal niet minder,onder deezen befloeg die van Plinius, te Comos, een zeer aanzienlyke plaats. Ziet daar kortelyk eene Gefchiedenis der aloude Bibliotheeken laat ons nu nog ten befluite, een oog op de laatere en hedendaagfche Boekeryen werpen.

Leonard. Eer UEd. verder voortgaat, Myn Heer! zy het my vergund te mogen vraagen, hoedanig die Bibliotheeken by de Ouden toch

in.