is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDWERKEN, enz. 237

Zulk eene aloude Boekery heeft men ook by de ontdekking van het Herculanum , naby Na~ pels, gevonden, en 'er meer dan 800 Boekrollen uitgehaald, welke te Portici bewaard worden; doch die zodanig bedorven en door het vuur gezengd zyn, dat men 'er flegts weinige met groote moeite, en een byzonder daartoe uitgevonden kunst, heeft kunnen ontrollen en leesbaar maaken; onder deeze is egter nog een Grieksch Handfchrift, over de Muzyk, volkomen bewaard, dat, zoo 't door een of ander Geleerden te eeniger tyd mogt uitgegeeven worden, een groot licht over her duister ftuk, betreffende de Muzyk der Ouden , zoude kunnen verfpreiden. — Zeer veel zoude ik

nog, over de Boekeryen der Ouden, kunnen bybrengen, maar wy hebben ons plan reeds verre te buiten gegaan ; wilt ge 'er echter meer van leezen, zo doorziet de volgende Werken: Morhovii Polyhistor, Lomeyerus de Bibliothecis, Saldenus de Libris , Leurfenius de Bibiio' theca Apollinis Palatini, en meer diergelyke Werken ; 'er is in het Hollandsch niet veel opzettelyk over deeze ftof gefchreeven; men vindt echter hier en daar in denieuwfte Oudheidkundige Reisbefchryvingen eenige weinige , doch zeer verfpreide berichten over dit onderwerp. Daarom raade ik Ul. zoo ge eenige vorderingen, in wat ftudiehet ook zoude mogen zyn,

poogt