is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

233 BOEKBEOORDEELKUNDE,

poogt te maaken, toch vooral de Latynfche Taal aanteleeren, want deeze is het eenige voorportaal, langs 't welke men tot den Tempel van allerleië Geleerdheid naderen moet.

Karei. Zyn 'er onder de eerfte Christenen , en in de Midden - Eeuwen, naa het verval des Roomfchen Ryks, geene Bibliotheeken van aanbelang opgerigt, Vader!

Ernestus. ó Neen! en dit was zeer natuur, lyk, althands onder de eerfte Christenen wist men van geene Bibliotheeken; hunne Leer Reunde op geene Geleerdheid, zy konden die dus ontbeeren. Toen echter het Christendom door Geleerde Heidenen beftreeden werdt, toen eerst, moesten de Christenen zig mede op de Geleerdheid toeleggen, om hunne tegenRreevers best te kunnen weêrleggen. De Kerkvaders Origenes , Eieronimus , Athanefius , Augustinusy en anderen, die de pen voor het Christendom opgevat hebben, voorzagen zig ook van uitgeftrekte Boekeryen, en elke Kerk

hadt ook van dien tyd af zyne i-p j^rjL-i 0f

gewyde Boekery. van waar naderhand de ge* woonte ontdaan is, van in de Chooren der Kerken, en inzonderheid in de Kloosters, uitgebreide Boekeryen opterichten; dit voorbeeld der Kerkvaders, werdt welhaast door de Griekfche Christen Keizers, in 't Oosten, caagevolgd. Veele derzei ven hadden onge-

mee-