is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24i BOEKBEOORDBELKUNJJE,

veel geld en moeite bedeed worden om dezelven een weinig uitgebreid te bezitten; want door de verwoesting en Barbaarschheid der vreemde Volken, gelyk ook door de domheid der Geestelyken , die de beste Pergamenten Manufcrip* ten tot banden aan getyde Boeken verfneeden hadden, was de fchaarschheid van Boeken zeer groot; hierdoor werdt het Copiëereu v:n Manufcripten een aanmerkelyke tak van beftaan; te meer, daar voornaame Mannen en vermoogende Lieden zig te dien tyd met het Boeken verzamelen ophielden, als waren Keizer Maxiriha I, Paus Leo X, Koning Alphonfus van Arrggon, Robertus van Siciiiën, Franciscus de I. in Vrankryk , Matthias Cor\ir,us in Honga* ryen, Cosr,:us de Medic'u in Ita'tiln, en meer diergelyke voornaame en gezaghebbende Man. nen. Hunne Bibliotheeken konden echter niet groot zyn, als men eens naagaat de kosten der naafchriften. Men betaalde, by voorbeeld, voor eenaffchriftvan Livius 12cGoud-guldens , zo dat het waarlyk een Vorst moest zyn, die eenige Boeken van aanbelang kon verzamelen. De Eibliotheek des Hertogs van Berry, beftondt uit 85 Boeken; de Rechtsgeleerde Ac curfius bezat Hechts een twintigtal, encaarwas het Corpus jfuris, dat inzonderheid duur en moeilyk te bekomen was, nog niet eensby. Van deeze fchaarschheid san Boeken , kan men dus

ook