is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUWELIJKSZANGE N. 85

Welaan dan, bruidegom, gaa heen, Pluk eens die langgewenschte vruchten,

Waarvoor gy zolang hebt gelfreén, Waarvoor gy zolang droef moest zuchten.

My dunkt, ik zie de minnegoon Reeds vrolijk om uw bedfpond dansfen,

En u door Venus fchoonften zoon Met groene mijrtenblaan bekransfen.

En gy, nu maagd, maar morgen vrouw, Ontvang uw' held met opene armen,

Die u, in alle uw fmarte en rouw, Geüjk een godheid zal befchermen. . Leer dan de maagden, welk een vreugd, Wat blyfchap ons de min kan geeven, Die zy in 't bloeien van haar jeugd Zo trots en vinnig wederftreeven.

TER

L 3