is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f7+ POËTISCHE

Dan! — ik verheel voor u de dolfte afgrijslijkheón Van deez' verwoeden ftrijd: gij zoude door fchrik bezwijken:

'c Heet voetenfpoelen — ik heb nooit zóó helsch geftreên: De zee was rood van 't bloed der wreedvermoorde lijken.

De ftoere Zeeuw werpt zelfs de Donnen over boord! Begeert geen kleederpracht van die verwaeten zielen —

Wij zetten, vol van moed, onze overwinning voort, Daerwe al de Spanjaerds of verjaegen of vernielen !

Avila kiest de vlugt in 't heetfte van den ftrijd , Neemt wind en tij te baet en fteevent naer de fchelde:

Verbeeld u hoe hij nu ons zeegeluk benijdt — Dat hij zijn dapperheid en krijgsroem Alva melde ! —

Hij had, uit trotfehen waen, den Landvoogd dietsgemaekt, Zijn fmaldeel zou alléén de ftad weldra ontzetten! —

Ligt deed hij voor de Rijk, die zoo vol liefde blaekt Tot heil voor 't Vaderland, alreê een' moordpriem wetten.

Wat heb ik meenigmael uw' Echtgenoot beklaegd, Daer hij, in 't aekligst hol, aen kluifters ligt gevangen !

De wreedfte bitterheên met taei geduld verdraegt, En niets dan kalfsvleesch, niets dan deelwijn mag erlangen (*). —

Doch

( * ) Men zie hierövei, hoofts Nederland/die Hiftorie, IX. B. blz. 350.