Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mengelstoffen: 237

Neen! zege Phileet, vriendin! gij hebt te lang gezweegen, Nu fla ik op mijn beurt ook uwe weêrmin af. De fchoone Phillis moest, eer hij haar 't jawoord gaf, Door bidden hem hier toe beweegen.

Wordt gij door minnaars aangebeên, o Schoone Sex! toon nooit door fierheid u verbolgen!

Toon liever, dat uw hart door weêrmin wordt beftreên, Of anders moetge 't fpoor van lieve Phillis volgen.

c. w.

D E

Sluiten