is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

POËTISCHE

Gij moest! — maar, hoe! zijn vroeger dagen

Niet reeds getuigen, hoege uw hart Aan 't fnood gedrocht had opgedragen,

In zijn' ontmenschten ftrik verward? Toen Neerland, fteunende op verbonden, Door u naar willekeur gefchonden,

Op weerloos volk u woeden zag? Maar gij, gij ook in 't fchuim der golven Uw' roem, trouwloozen! zaagt bedolven

Door wreekers der gefchonden vlag?

Deed nog u ruiters Naam niet beeven?

Heeft tromp, toen 't eerlijk heldenbloed De zee bepurperde , in zijn fneeven

U niet doen fiddren op den vloed? En gloeit de fchaamte niet uw wangen, Dat gij een' Oorlog aan dorst vangen

Die eeuwig u tot fchande ftrekt? Uw flaaf grijp vrij naar marteltuigen: Amerika zal nimmer buigen

Waar God één' Washington verwekt.

Wat

(a) Men herineere zich het moordaadig ombrengen der ongelukkige Koloniflen door de Wilden van Kanada: zo als het zelve breedvoerig in eenen brief van zekeren Jamas Crawfurd, gefchreeven aan Kolonel Haldimand, Bevelhebber in Kanada, in demeefle Nieuwspapieren in Loumaand 1782. bekend is gemaakt.