is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTOFFEN. n

Wat zijt gij groot! al de eerlaurieren,

Waarmeê de zegenende hand Van 't beste volk uw kruin mag fiere»,

Als Redder van uw Vaderland: De lof, door fredrik u gegeeven: Wat u als held wordt toegefchreeven:

Is voor uw hart veel minder waard', Daar 't roemrijkst, heerlijkst zegepraalen Niets bij uw jongfte daad kan haaien,

Waarop 't Heelal in eerbied ftaarU.

Wat taal! — ja, 'k voel hier traanen leeken: Maar, van bewondring, van gevoel!

Een' Washington te hooren fpreeken: „ ö Burgervaadren! 'k trof mijn doel!

„ Mistrouwende op mijn zwakke krachten,

„ Mogt ik op hooger bijftand wachten:

„ Gods hulp deed ons iet grootsch beftaan;

„ 'k Mag u den flaf nu wedergeeven, Als vrijheidsburger bij u leeven: „ God lof! ik heb mijn' pligt voldaan!"

M 2 6 Wat