is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch geslacht- stam- en wapen-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De B IE.

f HERMAN de BIE, Schepen/HERMAN de BIE, Schepen GARNOLD de BIE, Eurger-

| van Driel, troude Ida van van Driel, had getroud meefter te Bommel, die geC HERMAN de) Didegem, dogter van Ge- Agnes van Saerdam, obiit troud had Ieam,e van Nayen, BIE, i zoon. 1 rarj en jieyda van i/eus. 1544, waar by gewonnen dogter van Anthoni en EUï den, waar van 1 zoon. L. 1 zoon. Jabeth Schenk, waar by 5

kinderen. ƒ

L

Ci HENDRIKwwPILGRIM,

"1 Gerard de Bie, nam de troude Catharina van dm

naam van Kesfel aan. ^„.n,, . «tb. ^ dv dogter van 070»»

a HENDRIK <fc BIE, Prefi-/THIRY de BIE gezegd* . . ö STEVEN * dentvan'sHertogenbofch, obrk dejj April zoon * * , waarmt^

BlE,3k.nderen^ de lQ Febn nam de I484, troude a

toenaam van W&r/« of Pel- ™> waar moeder ^- yen ^ het Qooü * fr/m aan, waar door ont- '^r, obut 1523. waar by naamd Moelenberg, ving de Ridder Order van . gewonnen 3 kinderen. met 4 Quartieren ë*

't H. Graf te Jerufalem,^ f 3 HERMAN PILGRIM,

hy had getroud Margare- obiit de 15 May 1540,

van Byland, waar by troude Catharina van Dort *

gewonnen 1 zoon. waar by gewonnen 4 kin-

3 Mam Bie, troude G<wr- ^ deren. L

wyn van Owen, zoon van l Jan.

^ 1 Lucia de Bie, troude Thomas van Coo/borner, zoon van "i Godefroi de Bie, Schepen Jan en Anna Hoomkens.

van'sHertogenbofch, 1495. a JAN dc BiE. troude Anna r ADRIAAN de BIE, troude a GEKARD rt«BlË, welke van Coolborner, „ uit Welk J Margaretha Deurne, waar £ HENDRIK * hadde by Hillegonde a kin-< huwelyk 1 zoon. v by 4 kinderen. M

L BIE, 3 kinderen.^ deren 'L*

3 Hendrikde Bie,leefde 1501, O GJËOR© /«BIE, Tbefau-

obiit 151a, troude Mar ga- riet van Delft, Cbancelier

retha üwen, dogter van Vfi' 3«$<an Dene-

t. lan. ^merken,. obiir.de a Febr.

: -15*9* «oude GotwWiwi

- huts è v i 'SvteMen, zoon van Armld,

'ft JAN <fc bie, zoon van en kleinzoon van >»

i en M«r«A Rover, troude c /'„ . waar by6kmdere». ^

FJAN^BIE,^ Maria ICinfcbot,do\tCvv™&ZtBie' ^"^FÏiwE rrn,^ a kinderen. Pieter,(zie de iZ gen. van^ Morhoven. g-JUKTEj. A BIE, troude

Kinfchotr) waar by gewon- V ' » *"ar van 2 ,Tt3J:

nen 1 zoon. _ *en;-wrT*- , "

a Catharina de Bie, troude ri G*»*»" * hatWe 4 J "QUü. ^ BIE, troude Willem Boete. baftaaid zoon, genaamd f Cara Cloodt, dogter van

rard de Bie , Licentiaat in \ Frans en Chriftina van Gudtde Regten. boom, waar by gewonnen

2 ïlüRY de BIE, Burger \ % zoonen. 7, P PR ATÏ n Af RIF rrnn^ meefter te Delft in 1499, 5 Ccrnelia de Bie, troude I OEKAKU ac BIE,, trouae^ troude Baliana de Fleury, Tbiry van Hodcflein, BliTCornelia van Weert, waar dogter van Amboni, waar gemeefter te Delft, by 2 zoonen. j Dy x 1 kinderen. 6 Margaretha de Bie.

GYSEBRAND^ ft Chatbarina de Bie. ^ 7 Wirine de Bie.

BIE,3kinderen. 3 WILLEM de BIE, troude r 9^ ^ Bie, ftierf te Romen 8 Catharina de Bie, troude //öfeöK v«« Dorne, gezegd \ de 17 Aug. 14QG. Francois van Uttenbage.

Sombeke, dogter van Hendrik 9 Ifabeau de Bie, Bagine.

en Margeretba Drak , waar i o Maria de Bie.

,L by 1 zoon. n WILLEMS BIE, Raad,

Edelman van de Koning van Denemerken, troude Ludcwine van Asfenfeld,

fï JAN de BIE, Heer van - dogter van ffor«*«w, Bail-

w Wlf LEM rfJ Gageldonck, troude Maria{ GILBERT * BIE, troude hu van den Haag, waar BIE a kinderen. I Chatbarina van Spierinck, in den jare 1510 te Gavel C by gewonnen 4 kinderen. P won by dezelve 1 zoon. donck , Margaretha van^i I/ebrand dc Bie, Heer van ' 2 Catharina de Bie, troude Coulfter, obiit i52o, (zie Gaveldonck. l Jan van Ranft. de 5 gen. van Coulfter,) was a Catharina de Bie, troude

een dogter van Iftbrand en Jan van Straten, Schepen Mectilde van Alkemade, dog te Brusfel 1495. ter van Floris, en wan 3 3 Herman dcBtc, Schepen te £ kinderen. X. Drü

p Geueratiei w Generatie; » Generatie.