Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E E L S P E L. ie VT FD E T O O N E E L.

DESORMES, TWEE LANDHUURDERS.

EERSTE LANDHUURDER.

Uw dienaar, goede heer... Gy moethet ons vergeeven, dat wy hier nu eerst zyn.. Gy hadt ons wel gefchreeven, dan gistren kwam uw brief, niet eer...

DESORMES.

en ook niet eer

dan gisteren werdt my bevolen, door myn heer,

de fomme gelds, om welke ik fchreef, van u te vraagen.

TWEEDE LANDHUURDER.

Hier is de fomme...

DESORMES.

Ik meen uw aandeel zal bedraagen,

vyf duizend...

EERSTE LANDHUURDER. En ik breng 'er zeven, dat is net de rekening... myn heer, de flechte tyd belet den landman, daadlyk, op zyn' tyd, gereed te wezen.

TWEEDE LANDHUURDER. Wy hadden zekerlyk het ergste moeten vreezen, zo geen getrouwe vriend ons had gered.

DESORMES.

Betrouw

dat, hing het van my af, ik u niet maanen zou.

B 2 Eeu

Eerfle. Bedryf.

Sluiten