Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 CLEMENTINA en DESORMES,

clementina.

Veelligt duurt myn verdriet zo lang ik ben in 't leevei, maar hoe mv dit verdriet ook trefFe of doodlyk zy, myn hart verwyt u niets, 't houd u volkomen vry. desormes.

Verfeheur my 't harte niet..

met nadruk.

Wy moeten ons bereiden om eens vooral... om van eikanderen te fcheiden.

c lementina.

Gy, wreed e, zyt het zelf, die my dit hooren doet?... Gy hebt gelyk.. Herhaal my dat men fcheiden moet... Door welk een' dwaazen waan, helaas! zyn wy bedroogen!

Waarom toch onzen ftaat niet beter overwoogen ?... Dan neen... 'k Verwyt u niets... Ik heb alleen de fchuld. 'k Voorkwam uw hart,., een hart dat gy behouden zult, offchoon myn vader... Och! hoe kan ik het verdraagen.... De vrouwe eens andren mans te zyn, na weinig dagen !... Desormes, hadde ik ooit een' vriend van doen, 'tisnu. Gy zyt dien , en ik neem myn' toevlucht ook tot u ... Blyf voor myn harte — blyfvoor myn belangen waaken.. Gy moet my, tegens u, op myne hoede maaken.. Daar 'k de uwe niet kan zyn, genees daar myn gemoed van eene liefde, die my traanen Horten doet... Schoon voormaals myn geluk... Verfterk me en doe my hooren ,

hoe

Sluiten