Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. ii

De Marquis is heden fterk by gelde, en Goudheuvel zit in zyne fchatten van 't hoofd tot de voeten.

Spreek hen beide aan. Voor my ik heb de eere vt zeer nederig te groeten.

De Meer van brugge.

Hoe, mynheer Baron, blyft gy heden niet by ons eeten?

de baron. »

Neen.

Ik kan onmogelyk, dezen dag, die eer genieten. Ik moet heer.

Ik herinner my daar dat ik, op het fterkst, ergens myn

woord heb gegeeven.

De lieer van brugge. Tusfchen vrinden is het altyd het aangenaamst vry

en ongehinderd te leeven .

ZESDE T O O N E E L.

Mevrouw van brugge, De Heer van brug» ge, pieter, in de eetzaal.

De Heer van brugge.

Pieter!

pieter.

Mynheer ?

De lieer van brugge.

Neem het bord van den Baron weg, C 3 *1E"

Sluiten