Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 21

Hv zweert my zyne liefde en dan is 't juist of ik Myn hart, ondanks my zelf, voel flaan, dat oogenblik. En dan weder Neemt hy myn hand en drukt die teder, Dat ik niet meer weet wat gedaan. Ik wil vluchten en blyf (laan.

ó Die nacht! . wat nacht!., 'k Ben voorzeker te onbedacht, 'k Vrees nu hy my te fpieeken tracht. Hy zweert enz.

BLONDEL.

Bevallige Laurette! ik hoor dat gy hem mint.

LAURETTE.

Of ik hem min!.. of ik ftecds wensch met hem te leeven!..

BLONDEL.

Gy zegt dat zo nadrukklyk , zo bereid Dat, vvaarelyk , uw openhartigheid, My dringt aan u een' raad te geeven. LAURETTE. Spreek op, fpreekop. Ik bid doe my uw'raad verftaan. Ik durf me aan niemant hier vertrouwen; Doch uw manier van denken fiaat my aan. Uw ouderdom , en dat gy my niet kunt aanfehouwen ,

Dit alles geeft my moed, Daar 'k anders vvaarelyk befchaamd zou zyn en vreezen. BLONDEL. Welaan, bevallige Laurette...

LAURETTE.

Wees zo goed

r n v - s c 3 Aan

kerjte Eearyf.

Sluiten