Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. i9

Vermits zyne ouders niet meer zyn in wezen, zal Het zeer welvoeglyk zyn , dat men, in dit geval, Zich niet van hunn' handtekening bediene. Nu, is 't uw beurt, gy moet Nu volgen, Mathurine. Zo, zo, zeer goed.

& U A T U O R.

Zodra antoni en theREsia het contract tttterte* kend hebben , plaatzen ze zich in het midden van het tooneel. antonio en colette, die zich, zonder dat het iemant is gewaar geworden, by malkaêr gevoegd, en geplaatst hebben ter zyde op het tooneel doen alles wat antoni «theresia verrichten, zo wel in zang als in gebaarden na. Le n o t a r i s, aan de andere zyde van-het tooneel fiaande, leest voor nicole het contract. Zy fchynt met mathuryn en m a t ii urine eenige zaaken in het zelve gefchreeven te willen uitpluizen. Intusfcben nicolaas lagcht om de kinderlyke liefdebewyzen welken antonio en colette met malkaêr houden. Uy houd ze beide zo veel mogelyk fchuil voor nicole. theresia en antoni. Nu zyn wy man en vrouw: Ach ! wat men meer wenfchen zou? colette en antonio.

Ach! wat men meer wenfchen zou,?..

C 2 AN.

Sluiten