is toegevoegd aan uw favorieten.

De tegenwoordige staat van Rusland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178 Fabrieken.

nochkunftig, noch regelmatig, noch duurzaam. Zo 't werk der Ruilen thans niet ontbloot is van fmaak, is dit iets,'t geen zy van de vreemdelingen geleerd hebben.

Deze natie, is van ouds herin *tbezit geweest der konst, om 't ieder op ene byzondere wyze te looijen; de Muskovifche juchten zyn meer dan een eeuw in Europa beroemd. Behalven deze looijerijen waren 'er gene fabrieken aan 't landeigen, voor den komst van Peter 1, die derwaarts allerlei vremde ambachts-lul heen lokte. In 1775, telde men in Rusland 484 fabrieken, van allerlei aart. De geweer - fabrieken van Tula beginnen in naam te komen. De linnenzyde. en wolle weveryen werken een overvloed van manufacturen, die wel niet fraai,maar bruikbaar z^n. De kroon heeft, in de nabuurfchap van de hoofdftad ene prachtige laken, fabriek; 't laken dat 'er in gemaakd wordt, behoeft voor 't Engelfche niet te wyken; Jammer is 't maar , dat de prys dier manufacturen, alhoewel zy gene inkomende rechten betalen , te hoog is; een gevolg van den al te groten omflag, waarmede die fabriek vergezeld Ts, In St. Petersburg wordt, onder opzicht van

den