is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...] verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 203

dier Stad, aan het muiten geflaagen zijnde ,VII. afd. bragten zo veele verwerringen in Braband en ' Vlaanderen te wege , dat het laatfle gewest den Prins van oranje om hulpe verzocht, welke hij toezondt, en waar tegen hem Siuls, Nieuwpoort en Sas van Gend ingeruimd werden.

De vredehandeling te Gend hierop, in Wijnmaand begonnen zijnde , werdt eerlange zeer bevorderd , door den ramp , dien Antwerpen lijden moest van de Spaanfche muitelingen, die de Stad deerelijk geplonderd, en aan veele oorden in brand geileeken hadden : dezelve werdt ook den 8 Hen van Slagtmaand getekend, en de Staaten der andere Gewesten, kwamen daarbij, met oranje, en die van Holland en Zeeland overéén , om eene goede en vaste vriendfchap te onderhouden, en de Spanjaarden ten Lande uittedrijven en te houden; buiten Holland en Zeeland niets ten nadeele van het Roomfche geloof te ondernemen; de uitvoering der ftrenge plakaaten te fchorsfen, tot op de Vergadering der algemeene Staaten,enz.: op den dag der tekeninge van deezen vrede ging het Slot te Gend over aan den Staatfchen, en Zierikzee was weinige dagen te vooren ook verlaten door mondragon , en door den Graave van hohenlo bèzet: bossu, nu geflaakt, koos bossu eerlange ook openlijk de zijde der Staaten; en ki?s£ na van de zijde van oranje werkte men door Brief fl^g^a op Brief, om Haarlem, Amfterdam en Utrecht ,Zjjde der tot onderwerping aan den Prinfe te bewee- Staaten. •

gen. Holland en Zeeland kregen toen

ruimer adem, na dat het Spaanfche krijgsvolk vertrokken was, het welk den binnenlandfchen krijg geheel uit deeze oorden deed wijken, en

den