Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o8 VERKORTE VADERLANDSCHE

VII. afd. kinge van oranje en deszelfs Broeder, Graave

jan van nassau, die waarfchijnlijk of zelf,

of door iemand van zijnen wege, het ontwerp daartoe opgemaakt hadt, te Utrecht gefloten ' den 23 van Louwmaand, en op den 29 openlijk van het Raadhuis der Stede afgekondigd.

In den aanvang deezes jaars , was ook op 's Keizers voorflag te Keulen eene vredehandeling begonnen, die echter in het laatst van het jaar vruchtloos afgebroken werdt: het aanmerMaas- kelijkfte krijgsbedrijf in dit jaar, was het inneetrkhtiu- men van Maastricht door den Prinfe van pargenomen,.MA, (die door den Koning na den dood van Do» jan in de Landvoogdije gefteld was,) welke ook op Mechelen , Brusfel, 's Bosch, Antwerpen, en andere plaatzen het oog hadt: ook verzoenden de Walfche Gewesten zich in dit jaar met den Koning van Spanje : te Amersfoort en te°PJnt- Utrecht wierp men den 9 en 10 van Wiede•werpen. maand de Beelden ter Kerken uit, en te Antwerpen zelfs was op den 28 van Bloemmaand te vooren een gevaarlijk oproer geweest, waarbij men de Overheid genoodzaakt hadt, om, zeer tegen den zin van den Prinfe van oranje , wel 120 Geestelijken, die eenen omgang gehouden hadden, ter Stad uitteleiden: te Gend was ook alles in verwarringe , om welke te voeden petrus dathenus (die den Prins van„ oranje eenen man noemde, welke om god noch Godsdienst gaf, vermits hij den Roomfchen Vrijheid van Godsdienst toeilond) wakker zijn best deed : te Brugge hadden de Roomfchen ook eene heftige bewceginge veroorzaakt; doch oranje hadt hier en te Gend de oproerigen tot

re-

Sluiten