Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 209

'reden wc eten te brengen; federt werdt hem het Vil. afd. Stadhouderfchap van Vlaanderen opgedragen; ~ doch hij wees deeze waardigheid van de hand.

In het jaar 1580, toen rennenberg's ontrouw Grminontdekt, en Groningen door dien Graave aan S«i wordt de zijde der Spaanfchen overgebragt werdt, ftcl- gaande de Prins orde op de verzekering van Overijsfel, jcben alwaar de Onroomfchen zeer ongerust waren, overgezijnde deeze ook te Utrecht op den 7 van Len- ge^gö. temaand, zelfs in de Kerken der Roomfchen . gevallen , fmijtende beelden en altaaren aan -(lukken , en van de Wethouderen eifchende, dat zij de openbaare oefening van den Roomfchen Godsdienst verbooden ; ook moest men hun in deezen , eenigermaate , te wille zijn: den 25 van Wijnmaand van dit jaar over- schenk, leedt aldaar de Aartsbisfchop van Utrecht, fre- Aarrsbisdrik schenk van Tautenburg , bij wiens begrafenis eenige aanfchouwers, tegen dank der fterft. Geestelijkheid, den 130 Pfalm aanhieven en volzongen: op den 6 van Grasmaand van dat jaar hadt men, tot twee reizen, door alle de v;ng jn " Nederlanden, eene aardbeving gevoeld, die de Nederfteenen uit eenige Kerken en torens fchudde,lmiidoch wijders kleene fchade deed.

Van de Staatfihe zijde hadt men dit jaar het Groninafgevallen Groningen te vergeefsch belegerd:genbeiewaar barthold entes , die 'er bevel voerde seird; over de belegeraars, met een kogel uit een vo- fneuVe[(. gelroer door het hoofd gefchooten werdt, dat hij hetbeflierf: tot tweemaal toe, bij Hardenberg en op de Bourtange hadden onze benden onder hohenlo ook de nederlaag gekregen , waarna rennenberg , nog verfcheidene voordeden op de Staatfchen behaald hebbende, het beleg O voor

Sluiten