is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...] verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$t VERKORTE VADEËLANDSCHB

XIV. den ontdaan, en hierom werdt zijne Hoogheid gemagtigd, om, des nood, allomme de Regeek . ring te veranderen: te Amfterdam, daar

Wordt ge- nien zecr °P ziine lloede was' en zich in ftaat inagtigd van tegenweer tegen de Franfchen gedeldhadt, tot het ontdond eerst gemor over het bewaaren der veranda- fleuteien Djj en door de Durgemeesteren; verRecee-1 volgens zochten eenigen verandering in de Reiitig. geeringe , en deeden buitenfpoorige eisfehen, met bedreiginge, dat men, zö deeze niet werden ingewilligd, hier op zijn Haagsch huishouden zoude. In een ander gedrukt briefjeri raadde men den Prins tot Graaf van Holland te verheffen: de Regeering befloot hierop dei nachts van den 28 van Oogstmaand óm haare ampten te dellen ter befcheidenheid van den Prinfe: eenige dagen later vergaderden fommige burgers, meest handwerkslieden, in de Kloveniers Doele, alwaar een nieuw verzoekfehrift van XI1. Art. door den fcheepstimmerman gerrit fruit voorgeleezen, en door de meesten. goedgekeurd en getekend werdt: vier Gemagtigden van deeze Vergadering , te weeten

abraham en henrik van poot, elias nolet

en jan bruinenburg , tradett toen naer het Stadshuis, doch lieten zich eerst overhalen, om het getekend verzoekfehrift te vernietigen, en kreegen toen zulk een antwoord van Burgemeesteren , dat zij zich te vrede fcheenen te houden: de Regeering hadt nu reeds vastgedeld haare De re. ampten nederteleggen , en zijne Hoogheid geering omfl0eg twee regeerende Burgemeesters, joan *e°ra£ van de poll en lambert reinst, drie regeedeil" rende Schepens, tien Raaden , en vijf Oudfehepens, bij een' brief van den 10 van Herfstmaand 5