is toegevoegd aan uw favorieten.

[Woordenlijst samengesteld op voorstel van gecommitteerden der Maatschappy van Nederlandsche Letterkunde uit excerpten, als proeve van het Woordenboek, met voorafgaande geleidebrief van Jacob Arnold Clignett en bronnenlijst]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER A U C T E U R £ X. |

K

Jonkt. Jonktys.

J. D. J. de Dekker.

J. d. IE l de Haes.

Jef. Jefaias.

i7/. . J- Florianus Metam.

J. K. J- Hendr. Krul.

?. M. Jan de Marre.

J. M. 1608. Jan Moerman 1608.

J. i*. J. Vollenhove Poëzy.

K.

iTflffW. 5. 5» Kantteekeningen Staten BybeL

IC. Af. Karei van Mander Bucolica.

K. F. WPF. Keuren van Wedwoude.

K. v H. van Hoorn. 1429.

K. fVieringzv. van de Wieringerwaard.

L. F. Lodewijk van Velthem.

L, v. J, Leven van Jezus.

M.

M. B. de Marre Batavia.

M. C. C. R. M. de CasteJein Const van Rhetllorvken.

M. Ch. Mieris Charterboek,

Moon. Moonen.

O.

Ö. of Oud. Fert. A. Oudaan Vertaalde Agrippa.

O. of Oud. Fert. Ar. ,—— , Amobius.

O. of' Oud. P. Poezy.

Oud. R. —— Roomfche Mogendheid.

O. B. Oude Bybel, welken de Heer Hinlopen daar

door verftaat,is by ons onbekend, 't fchijnt

de Delffche niet.

O. Gb. Lel, Oud getijdboek van wylen den Heer Lelyveld.

P.

P- Poot.

Peff- Paffenrode.

Paf IF. Paiïionael Winterfluk.

P°f- s- — Somerftuk.

P- GeJc n , P. Gefchier.

pel. of Pelgr. Pelgrim 1498.

Pot'r c r, -r, de botter.

p. Lucr. of T. P. pt t. P. Pers Lueretia 1624.

Pr. v. Led. Proeve van Zedepoezy.

P. N. P. Nyman Strijd des Gemoeds.

P. Ferb. Picter Verhoek.

P. Wiel. Ph. Wielant.

A» K*