Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ie de Respective Heeren, zo Honoraire als Effectieve, algemeen Titulaire en Titulaire Leden dezer loffelijke Maatfchappijë , aan allen welken het geheele Werk door den Uitgeever zal worden opgedraagen.

De plaaten , tot het Architectuurwerk behoorende , zullen door de Heeren n. van der meer Junior, j. e. grave, en j. vak jagen, en die der zaaien, door den Heer n. van der meer Junior, en de daarin voorkomende Beelden, door den Heer re in ie r vinkeles gegraveerd worden.

Het Architectuurwerk met de Befchrijving zal kosten, ƒ12 : - :> De Proefdrukken. . . • • - t4 : -: -

De Zaaien zullen 't ftuk kosten. . . -5:5:-

De Proefdrukken. « » « * - 7 : - : -

Doch van de perspectieve gezichten der zaaien zullen 'er geene afzonderlijk te bekomen zijn.

Om egter de liefhebbers en verzamelaars van Nederlandfche gezichten, gebouwen en kunstprenten te gerijven, of die» dezelve begeeren in lijsten te hangen, zullen de perspeetieve prenten der zaaien en de voorgevel, te zamen een ftel van vijf prenten uitmaakende , afzonderlijk te bekomen zijn.

Nogthands, uit hoofde van de bijzondere betrekking die de Leden dezer Maatfchappijë hebben op dit gebouw , en dit werk alleen

Sluiten