Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hy zal zyn dichtveêr neder leggen,

En kortlyk wenfchen ten befluit', Dat uw heilfpellende Echt bekiyve,

Tot d'avond van uw' levenstyd, Uw huwlyksvriendfchap duurzaam blyve,

Van grievend leed en ramp bevryd. Leeft lang in ruim genot der beste zegeningen, Terwyl uw Stamboom bloeit door Erfnakomelingen.

&. ENGELBERTS.

TER

Sluiten