is toegevoegd aan uw favorieten.

Generale zeinen, voor een vloot of esquader oorlog-schepen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V Y F D E BOEK. . '■ ^

Artikel. Betekenis yan het Zein, en wat daar by in agt te nemen is.

Vraagen: Antwoorden:

N°. 9. IVdke Zeilen heihen het gros dery

, r , „ r , „ r" Door de Zeinen voor Artikel 4.69. vyandelyke Schepen by? ■>

10; Welke Zeilen worden op het gros"]

der vyandelyke Schepen byge-> Door de Zeinen voor Artikel 470. I maakt ? j

11. Welke Zeilen worden op het grosl

der vyandelyke Schepen gebor-? Door de Zeinen voor Artikel 471. gen of geminderd? J

12. In welke order rangeerdzig den\

Fyand, en hoe zeilen of hg-1 Door de Zeinen voor Artikel 472. gen de Schepen? 1

of \

In welke order legt hy geran-1

,„ 'Of door die van Artikel 472. ,

geer cl ^ J ^d

13. Hoe veel Scheden leggen in de*)

vyandelyke Linie, en van hoer Door de Zeinen voor Artikel 474" veel plukken zyn die Schepen ?)

; 14. Hoe fterk is het Corps de Referye*\

dat de vyand buiten de Linie? Door de Zeinen voor Artikel 475. heeft? ^

15. Hoe veel Branders heeft de vyand\ . ., ,

, . _ £ Door de Zeinen voor Artikel 476.

by zig? 5

16. Hoe dragen de vyandelyke Sche-1

pen die in de Linie leggen ,> Door de Zeinen voor Artikel 477. haar onderfie Battery ? J

17. Welke Schepen detacheerd dens

Fyand? $ Door de Zeinen voor Artikel 478.

18. Hoe wenden de vyandelyke Sche'-y Door de Zeinen voor de Artikels

fen -? 5" 479 of 480.

19. Welke beweegingen maaken dey

„„ y„7 7 , \ 7 > Door de Zeinen voor Artikel 481.

vyandelyke Schepen ? 5

20. Hoe werkt den Fyand? ) Door de Zeinen voor Artikel 482. j

21. Wat heeft 'er plaats by de vyand)

I I delyke Schepen die elkandcr> Door de Zeinen voor Artikel 483. j

te na by of aan Boord zyn ? }

Voor de Repetitie, Zie Gen. Inftr. III. Afdeeling, Art. 2, 3 en 4.

Mm 2 VIII. HOOFD»