Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 31

van baar k op f.

Ik ken je, je bent een woeste knaap, je zelt je vryheden aangematigd hebben...

de kamerjonker.

We! nu, zal dan een bruidegom, die met zyne bruid alleen is, daar zo ftyf Haan,als of hy by den koning ter audiëntie gebragt wordt?

van baarkopf.

Daar hebben wy bet. — ik wil wedden dat de fchalk een paar zoenen geflolen heeft.

de kamerjonker. Maar dat is ook alles, op myn woord van eer!

van baarkopf.

En dat heeft zy kwalyk genomen ?

de kamerjonker,

Gemaaktheid. 2y fielt zich aan als of zy aan myn tederheid en trouw twyfelde; zy vergeet dat ik haar trouwen wil; zy bedenkt niet dat een jong aardig kavalier teeht woedend verliefd moet zyn, om zulk een' verwenschten indruk te bemerken.

van baarkopf.

Dat zal zich fchikken , Klaas! dat zal zich fchikken; wees Hechts wat befcheiden. (tegen van IVicfen.) De knaap is vurig, dat heeft hy van my: — toen ik anno 40, in de ftrengfte koude, by myn eerfte gemalin myn hof maakte... maar, wat deert u, heer buur! gy ftaat in gedachten?...

VAN

Sluiten