is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch geslacht- stam- en wapen-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T A M L Y S T

V A N H E T

GESLACHT

VAN

DUYCK.

f i WILLEMDUYCK, Rid f i GYSBERT DUYCK, Ti jaw

der, leefde in 'tjaar 1300. Schepen te Dordrecht in 't { in't jaar11400. Is getroud geweeft met N. jaar 1391, troude N. van 1 Catharina Duyck , is eerft van Stryen , en heeft by Wicldrecbt, en wan 3 kin-1 gehuwt geweeft aan N. van haar verwekt 4 kinderen. deren. Noordehos, en daar na aan

Marten van R atingen, heba jv. ^* * was gehuwt aan \ % JAN MALEGYS DUYCK ben kinderen gew°™en. KlaasOem Ridder; (.«r ^hepen» Dordrecht in \ 3 WILLEM DUYCK, trouV • % de inf «" jaar Ï391, is getroud ge 1 de * V» f***- ^

GV«5FN * ' ™" W^aard6n^ , weeft me oi,« ™S;2 kinder'.

Jf.?^^ r ■ r, , ^eren ttw dochter, en 5 KLAAb Oh M gezegt W

D ö Y C K ,< 3 p'««w » was ge wan één 1 kmg. wan ééa zoon. B

Ridder leefde huwt aan/Wr/* /ra/w, l [1 Willem Dujck9 leefde in't

ten Vrouwe ee- « . u . wekte a zoons. '. Dykgraaf by den ürooten

S^c rlEn 4 .r«w gehuwt aan V . a' ( Waard van Dordrecht.

Dochter vinder van H'a[femar, {zie Cl Roelof Duyck, Schepen te

Mzri enbyde- hunne ^ kinderen in de Gt- Dordrecht 1351 en 1383.

**.1ve Gewonnen ™<*t°ëie van Wasfenaar de 9 a //^o , leefde in t

rfKren w** *** 7ut,e at- Cï GERARD DUYCK, leef-J jaar 1354; hy wort gemelt

KM1 r daar gen. 8, abuftvelyk kd- de 1346, en liet na 3 kin- • in de Huwelyks Voorwaar.

tharina ivort genoemt.) ■ deren. de van Vrouw Machtild,

Vïouwe van Bar enir echt de

5 Elizabeth Duyck, was ge- anno 1354.

huwt aan fVitkmlJtervjaord» 3 Jacobus van Duyck, was

en verwekten kinderen. I Burgermeefter te Dorth in

| a WILLEM DUYCK, was L het jaar 1398.

6 JAN de VR1ESE, gezegt< in het jaar 1405 Burger 5 JAN MALEGYS DUYCK, Duicking , leefde in 't jaar j meefter te Dordrecht, en die wan één zoon. C 1300. Is getroud geweeft heeft gehad één zoon.

• met N. van Wyl, en heeft L.

tL verwekt a kinderen.

x Generatie; aQtttermr, $ Gtnerafh< \ 4 Genttatit,