is toegevoegd aan uw favorieten.

Leesboek voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET MOSSCHENN K-S T.- 8p'

Hei! hei! riep de Gouverneur, waarheen, waarheen myne kinderen? waarom loopt gy?

Dees verzocht hun dat zy zouden (taan blyven. Waarom loopt gy , vraagde hy nogmaals, voor my ?

Pietje. Wy (peelden.

G. Dat kan niet zyn , want dan zoude gy blyde geweest zyn , als gy my gezien hadt;want gy weet wel dat ik u het fpeelen niet verbiede , dat ik daar zelfs veel vermaak in fcheppe en u dikwiis daarin behulpzaam ben.

P. Wy vreesden dat gy kyven zoudt.

G. Wanneer pleeg ik dan te kyven ? Als gy goed of als gy kwaad doet?

P. (beteuterd) Zekerlyk als wy kwaad doen. . G. Dan moet gy toch iets kwaads gedaan hebben , om dat gy bang waart, dat ik kyven, zou. Zegt my nu eens wat gy gedaan hebt ?

P. (haalt een makte Mosch uit zyn zak, die, hy hem laat zien.)

G. Wat heeft u bewogen om met deeze arme diertjes dien moedwil te pleegen ?

P. 1 let is toch regt koddig , wanneer de Mosfchen zo naakt fchuddebollen.

G. Is u dat dan zo aangenaam, wanneer gy uwe medefchepfelen ziet lyden en hoort kermen ?

P. Zekerlyk niet , maar ik dacht niet KL . F 5 dat