is toegevoegd aan je favorieten.

Leesboek voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t66 DE GESCHIEDENIS

beveiligen ? Een dief in huis neemen, om tegens dieven buitens huis zeker te zyn, dat is

by ons zo niet in gebruik"

„ Ik hoor wel gy begint te moralifeeren, zeide de Wolf." Het gaa u wel!

V.

„ Was ik maar zo oud niet! gromde de Wolf in zich zeiven, doch ik moet my helaas! naar den tyd fchikken. En zo kwam hy by den vyfden Schaapherder."

„ Kent gy my , Schaapherder?" vraagde de Wolf.

„ Ten minden uws gelyken ken ik wel," hernam de Schaapherder.

„ Myns gelyken ? Daar zou ik hard aan twy* felen. Ik ben zo een zonderlinge Wolf, dat ik uwe en aller herders vriendfchap dubbel waardig ben."

„ En hoe zonderling zyt gy dan?"

,, Ik zou geen levendig Schaap den nek kunnen breeken of opvreeten, al hong 'er ook myn leven aan. Ik voere my alleen met doode Schaapen. Is dat niet pryslyk ? Staa my dan toe, dat ik vryelyk nu en dan by uwe kudde mag komen om te vragen, of'er ook "

„ Haal maar geen woorden meer over hoop 1

zeide