is toegevoegd aan uw favorieten.

Leesboek voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het doodshoofd. 2l.j

eieren kwamen, en bleven altemaal van verre Haan, en zagen zeer beangst naar het Doodshoofd, willem tradt terftond toe, nam de Harsfenpan 'er af, en het hoofd in zyne beide handen. De kinderen wierden hierdoor ftouter, en fchaarden zich in eenen kring. Nu had men eens moeten zien hoe willem zich. gedroeg en aan de kinderen alles verklaarde i wat zyn Vader hem- gezegd hadt ; inzonderheid hoe hy de kinderen vermaande, 'er niet bang voor te weezen , dewyl het een dood Been is, 't welk niet fpooken kan.

Den Vader liepen van blydfchap de traanen uit de oogen, en hy fprak het gezelfchap van kinderen nog op deeze wyze aan: „ Lieve „ kinderen, laat u nimmer iets voorftaan' op „ de fchoonheid van uw gelaat. Gy ziet hier „ wat de fchoonheid van alle menfchen in „ den dood is. Waar zyn nu die roode wan„ gen? die heldere oogen ? — de neus? — de „ lippen?Zo kan een Doodshoofduvroegtydig „ de nederigheid leeren."

f

Tt 4 f