is toegevoegd aan je favorieten.

Leesboek voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slëgtë kleding verachten. 57

Naauvvlyks was de boer heengegaan of Willetaymje klaagde zeer weemoedig aan haar vader dat haare broeders den goeden man zo liegt en, hoonend behandeld hadden.

De Heer Oront liet niets van zyne ontevredenheid blyken, doch prees het loflyk gedrag van zyne Dochter. Ik zie toch wel zeide hy , en gaf haar een knipje op de wangen , dat myn Willemyntje wel weet, hoe men met eerlyke lieden moet omgaan.

En daar het nog fmorgens vroeg was, liet hy boterbroodjes haaien en nuttigde met Willemyntje een beetje van den honig, die de boer medegebragt had. Frits en Karei kreegen niets. Deezen hong de lip. De vader deed als of hy niets merkte. Doch hy prees Willemyntje by aanhoudendheid en vermaande haar, dat zy toch niemand wegens zyne geringe kleeding verachten zou. Want, zeide hy , als wy alleens jegens wel gekleedde lieden beleefd willen zyn, zo heeft 't het aanzien, als of wy alleen de klederen en geenszins de menfchen ons komplimenc maaken.

De menfchen, die het flegtst gekleed zyn, zyn dikwils de beste en eerlykfle. Dit zien wy aan deezen boer; hy verzorgt niet alleen zich zeiven en zes gezonde kinderen op een eerlyke wyze maar betaalt my ook, zederd vier jaaren

II deel. G da'ar