is toegevoegd aan uw favorieten.

Feestzangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christnen mogen billyk wachten Dat hun keus, die God behaagt,

Al het onheil zal verzagten Dat het huwlijksleven draagt.

Ja, in 't felst der tegenheden

Is dit Paran hun een Eden.

't Brood zal hem als manna fmaaken,

't Water als de Kanans wyn; Englen zullen hem bewaaken,

Kindren hem een' zegen zyn; Slaaplooze uuren, oogenblkken, Die den matten geest verkwikken.

Blyd-

Zorgende uuren, ijvrig zweeten, Talryk kroost, verboren vlyt,

Bange nachten, fober eeten, Grooten arbeid, weinig tyd

Doen den Christen nooit berouwen

't Heilig oogmerk van zijn trouwen.