is toegevoegd aan uw favorieten.

Feestzangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En, vordert zy van elk, getrouwe hulp te bieden; Zegt, wie in deezen kring u niet ten dienft zal ftaan? Beveelt, vermaant, verzoekt, of bidt, het zal gefchiederi. Een Kind kan nooit genoeg met goede Leidsliên gaan.

Wat zult ge aan d' ouderdom een trooft, een blydfchap geeven, Ah hy uw fpruit, geleidt op 't rechte pad der deugd, Met zegen kuffen zal, aan 't einde van dit leven, Voor 't deugdzaam ouder hart een ftoorelooze vreugd.

Wat zal 't een heilftaat zyn, ten laatften aller dagen, Te zeggen: Heer! zie ons, en ons vertrouwde pand, Wanneer ze, op laft van God, door engelen gedraagen, U voorgaat, of verwacht in 't zalig Vaderland!

En Gy, geliefde Spruit! nog lenig om te buigen ; Dank God, die u zo goed, zo ryk gefchapen heeft. Wil ook uw dankbaarheid dit gryze Paar betuigen, Dat zorgt dat gy zo vroeg zo onderfcheiden leeft.

Ga vry de waereld in, met al uw ryke fchatten; Maar luider naar uw hart, dat nog de waarheid fpreekt; En kan uw vatbaarheid zyn dwaalingen bevatten, Mistrouw dan vroeg een drift, die 't nu, of morgen kweekt.

Houd