Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En uit haar bruine borflen voedde; U aan de hand voor 't ftruiklen hoedde Wanneer gy trippelde op de ftraat, En fchreeuwde om hulp, toen ge in den flaat Der kindsheid nooit myn hulp kon nuffen, Al moefr. myn Hannisje zelfs pillen. Och, hoor my toch, en fchryf een brief, Myn lieve Zoontje, aan moederlief; Dan zal ik op uw lubbenswafTen En andre zaaken naarftig paffen, Zo dra gy met uw nieuwen Heer In uw geboorteplaats komt wéér. Uw Vader fpot maar met myn klagten, Die ik by dagen en by nachten In eenzaamheid ten hemel zend; Ai red my dan uit myn ellend. Al maakt gy dan verkeerde fprongen

Nooit zeg ik weer verd jongen,

Of fchurk, of fchoft, of vagebont, Ik fla u met een flok tot flront. Nu, mag ik dat geluk eens hoopen, 'k Zal aanftonds naar myn buuren loopen,

En

Sluiten