Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(35)

HOLLAND. HET STICHT,

HUYS-en HAARDSTEDENGELD. Vervolg.

BOUW of BOE RE HUIZEN.

Een Bouwhuis onder Breveld.

Ordinaris Verponding . .ƒ2- O - o Extraordinaris . . . . ƒ 2 - 0-0

ƒ4' 0 ' 0

In de Beemfter en'sGraveland doorgaans Ordinaris Verponding . . ƒ 2 r 10 - o Extraordinaris — • . ƒ 2 - 10 • o

ƒ5- 0-0

BOUW of BOEREHUIZEN.

Een Bouwhuis onder Werkhoven. Enkel Huisgeld . . . . ƒ 30 «• 15 . o Dubbel . . . . - . . ƒ 30 - 15 - o Haardftedengeld . , . . ƒ 15 - o - o

ƒ 76 - 10 - o

Ibidem

Enkel Huisgeld » . . * ƒ 28 - 14 . o

Dubbel ƒ 28 - 14 - o

Haardftedengeld . . . . ƒ 18 - 0-0

ƒ 75 - 8 • o

Een Bouwhuis onder Schalkwyk.

Enkel Huisgeld - . . . ƒ 12 - 0-0

Dubbel ƒ 12 - 0-0

Haardftedengeld . . . . ƒ 9 - o - o

ƒ 33 - 0-0

Ibidem

Enkel Huisgeld . . . . ƒ 14 . 0-0

Dubbel ƒ 14 - 0- 0

Haardftedengeld . , . .ƒ9- 0-0

ƒ 37 * o • q

Een Bouwhuis onder Heemftede.

Enkel Huisgeld . . . . ƒ 14 - 10 - o

Dubbel ƒ 14 - 10 - o

Haardftedengeld . . . . ƒ 10 - 10 • o

ƒ 39 - 10 - o

Een Bouwhuis onder Driebergen.

Enkel Huisgeld , . . .ƒ5- 5-0

Dubbel ƒ 5 - 5 - o

Haardftedengeld s j „ . ƒ 7-10-0

ƒ 18 - 0-0

Een Bouwhuis onder Kamerik en den Houdyk.

Enkel Huisgeld . . . . ƒ 13 - o - o

Dubbel ƒ 13 - 0-0

Haardftedengeld » . . . ƒ15 - 0-0

/ 41 - o -.0

I b HUIS-

Sluiten