Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Si KINDER.PLIGT.

ö God! fchenkmij, door uwe kracht, Om u, het eenigst goeddoend wezen,

Na ieder afgedreeven nacht, Met een ootmoedig hart te vreezen.

Leid mij, in mijne ted're jeugd,

Door uwen Geest, op 'tpad der deugd.

HET

Sluiten