is toegevoegd aan uw favorieten.

Kinder-pligt en zinnebeelden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

163 ZINNEBEELDEN,

Gij treurt hier flechts een korten tijd, En aan liet einde van den ftrijd,

Ziet gij uw banden flaaken; Als God u rijk rriaakt, door zijn' Geest, Dan 7.ietge, op 't Hemelsch Bruiloft-feest,

Uw eeuwig heil volmaaken, —

5 Ê

6 Lieve Jezus! grooteZoon

Van God! gij daalde uit uwen Troon;

Wierdt Arm om onze zonden; Och! maakt ons, door uw Armoê, rijk, Dan worden, door dit liefde-blijk,

Wij aan uw' dienst verbonden. —