is toegevoegd aan uw favorieten.

De verschoppeling, of Schilderend tafereel der zegepralende kinder-liefde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE

VERSCHOPPELING,

O F D E ZEGE P R AL ENDE

KINDER-LIEFDE.'

Tweede Deel.

^■ooooo^andido van de Natuur en de Men4 v 1'chelykheid verdreven , brengt

\ ( t ons te binnen , het geen den $ $ fchranderen Rousfeau van zyne

^Ixxxxxx^ E„ne zegt. Hy wil, dat dezelve een handwerk zal leeren, met oogmerk, om, zo wanneer hem eenige tegenlpoeden mogten komen te berooven van de middelen , op dewelke hy de- hoop eener zoete ledigheid

bouw-