Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" ( i5 )

ohder den naam van i** Clercq eri in' i6Zi. Boekhouder, zijnde de Knetter en Sclirevelius als toen in de Uitgaave niet meer bekend, op een Traétement van ƒ 400. cn,de-kest tot in 1687-, wanneer de ƒ 200. kostgeld in Tra dement en dus' f 600 is betaalt: hetzelve Tra élement hebben de volgende ri™ CIërcquen of Boekhouders! blijven genieten tot in den Jaare 1733. wanneer Bdstiaan Holswtlder is aangefteld óp een Traétement van ƒ500. dog het geen in den Jaare 1736 wkier is gefteld op ƒ 600, en in 1758. bij de aanftelling van Jan MaurHsfe op ƒ 550. en in 1760» weder ƒ' 600, dog bij de aanftelling van Pieter Alenfon in 1778 op ƒ 525. — het geen bij de nieuwe inrichting van het Beleenboek is Vermeerdert met ƒ' 25. en nader een Jaarlijks Douceur is bijgevoegd van f 25. en dus thans bedraagd ƒ 575.

De 2d.e Clercq. of Beleener heeft van den Jaare Ï675 tot 1687. aan Traétement genooten ƒ 300. en de kost, en zedert 'dien tijd tot 1758 ƒ 500, zijnde als toen aan Gerrit Hesjelink toegelegd ƒ550. — en voor Hendrik Scheibelcr in 1760 weder gebracht op ƒ500. en in 1778 öp ƒ 525. zijnde hetzelve bij de aanftelling van Hendrik Pullinck in 1785 dus geblêeveri, en voorts aan dezelve, mits Jaarlijks op gijn verzoek moetende gecontinueerd worden , in 1787 een Douceur van / 75. toegelegd ; terwijl bij de demisüe van Hendrik Sckeibeler , deszelfs Leven lang een Jaarlijks Fenfioen van ƒ 350. is geaccordeerd.

De 3<?e Clercq of Schrijver heeft van den Jaare t6y$- tot genoten aan

Traélement ƒ 200. en de kost, en voorts tot aan den Jaare 1778 ƒ400. wanneer aan Hendrik Fullinck f 25. verhoging is ^gegeeven j dog bij de aanftelling van Pieter Palm in 1785 weder op ƒ 400. is gefteld.

De twee Jongens , vervolgens Bovenfopers, en ïn 1710. Jongfte of 4de en gdë Clercquen, en bij vervolg wanneer de naamen van Boekhouder, Beleener en Schrijver, generaal gebruikt wierden, Oudfte en Jongfte Clercq genoemd , was hun Tractement boven de kost van ï.675 tot %6%7> icde* f 7S- ~ vervolgens aan de Oudfte ƒ 100. en aan de Jongfte ƒ 50. en later aan de Oudfte ƒ90. en aan de Jongfte f 60. tot dat in den Jaare 1710. ieders kost geld van f 200. aan Traélement is betaald , en dus op ƒ 290 en / 260. is bepaald, gelijk hetzelve tot op deezen tijd is gebleeven.

Beftaande dus alle de Traélementen, Douceuren en Penfioen , zo als dezelve thane betaak worden , als volgd :

Casfier. ....... f 900 , — , —«

Onder Casfier. . . . 625 , — , —»

Boekhouder. \ . . 550

Douceur. , 25 , — , •—

Beleener. ; . . . 525 , — , —

Douceur. . 75 , — , —

Schrijver. . . . . 400 , — , —,

Oudfte Clercq. '. ; . 290 , — , —

Jongfte Clercq. . 1 . 26 0 , — , —

Oud Beleener Penfioen. : 350 , — , —

. ƒ 4000 , — * ——

Joh.MildersJ. Z. Taxeerder van Juweelen&c. . 60, —, — Thom. Koet Taxeerder van Boeken. . . . t 15 , 1$ , «.

E» Con*

Sluiten