Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 164 )

• Art. IV.

Niemand die eenigen post bij de gewapende Magt of Schutterij bekleed, zal te gelijk Lid van de Municipaliteit, mogen zijn , en indien hij daartoe verkooren wierd, van de waarneeming dier post zich zo lange moeten onttrekken.

Art. V.

j Geen Vader en Zoon, Grootvaderen Kleinzoon, noch ook twee heele of halve Broeders zullen te gelijk in de Municipaliteit zitting hebben , zullende, indien zulks bij de te doene verkiezing plaats had, door het lot belust worden, wie hunner zal verkozen blijven.

Art. VI.

Voorts zullen geene Perfoonen tot Leden der Municipaliteit blijven verkoozen, die aan eikander beftaan in zodanige graden van Bloedverwandfchap of Namaagfchap, dat daar door in de Municipaliteit meerder zouden zijn, dan twee Zwagers, of meerder dm één Schoonvader en één Schoonzoon, of meerder dan één Oom en één Neef; doch deeze uitzondering zal geen effect hebben, ten aanzien van Perzoonen die in de Municipaliteit zijnde, door Huwlijk in de voorfchreeven relatien tot elkander komen, en welke relatien niet verftaan worden op te houden door den dood van de geene door welke zij veroorzaakt zijn, voor en aleer de overblijvende zich wederom ten Huwelijk zal begeeven hebben.

Art.

Sluiten