Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A G E

TOT HET DAGBLAD VAN DE

VERGADERINGEN

DER.

REPRESENTANTEN

VAN HET

VOLK VAN AMSTERDAM.

Maandag en Dingsdag, 13 en 14 July, 1795. Het eerfle jaar der Bataaffche vryheid.

CONSÏDËRATIËN en ADVYS

OVER

het Organiseren van een committé van justitie;

MITSGADERS

VAN een committé tot de bestiering van de kamer der desolate boedels. &c. &c.

MET VIER. BTLAGEN.

Aan de Vergadering der Reprefentanten van het Volk van Amfterdam geëxhibeerd den 13 July 1795.

MEDEBURGERSf

D e Ondergetekenden, benevens onze Mede-Broederen Temminck en Van der Hoop, welke zich thans als Gedaputeerden uit Uwüeder Vergadering in s'Hage bevinden,, gecommitteerd zynde tot de zaten van de'jusüiie, en

E' al*

Sluiten