is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 549 )

tic reeds te voren plaats gehad hebbende converfatie op en adfiftentie in de zaken van de weeskamer, ten opzigte van dat werk, getoond hebbende zeer au fait

Findelyk is het hen toegefchèncn, dat de burger 'Hendrik "Schaüig, welke, op der ondergeteekenden voorftel, 'door uwe vergadering is aangefteld tot fuppoost der weeskamer, in plaats van den gedimitteerden Adrianus Lodnvyk van Harpen, behoorde te worden ceadmitteerd tot het ftellen van een'pertonelen horttest, ter fomma vanƒ 25000:—, waartoe ook door hem aan de ondergeteekenden de namen van eenige borgen, die zich voor hem, ten behoeve van de weeskamer, wilden interponeren, zyn opgegeven. En verzoeken mitsdien de ondergeteekenden: t. Dat uwe vergadering het- door hen verrichte, zo ten opzigte van de afgegane weesmeesteren Gillis du Quesnt, Paulus Andries van Eys, Martinus Alcivyn, Comelis Jacob Temmink, Dirk Hendrik Bosboom, en Pieter van Winter N. S. Z., als van de gederangeerd hebbenden eersten-fecretaris Jan van Loon Jansz., gelieve te approberen; —

2. Dat gylieden den burger Anthony Backer gelieft aan te ftellen tot eersten fecretaris van de weeskamer, op een jarelyks tractemerït van ƒ4000: — : —vry geld, by forme van daggeld, en het genot van zodanig aandeel in de provifie, welke uit de correspondentie en adminiftratie der Oost-indifche zaken, die onder de beheering der weeskamer zyn of in het vervolg komen mogten, als nader door hen zal worden beraamd, met dien verftande, dat, indien de revenuen van des weeskamers eigen fonds niet mogten zyn toereikende, om de voornoemde/'4000: —:—jarelyks aan hem Anthony Backer, als éérsten fecretaris, te voldoen, alsdan het daaraan te kort komende uit dezer ftads kasfe zal worden gefuppleerd; —

3. Dat gylieden de ondergeteekenden gelieft te qualificeren , om den voorn. Joannes Tideman , onder uwe approbatie, te mogen aanftollen tot tweeden of

ad-