is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A G E

tot het dagblad der

VERGADERINGEN

van den

RAAD DER GEMEENTE

van

AMSTERDAM.

Woensdag, 20 April, 1796. Het tweede jaar der Bataaffche vryheid.

aan den raad der gemeente van amsterdam.

medeburgers!

D cwyl federt eenige dagen verfchillende klagten en bezwaren ter nvyner kennisie gekomen zyn, wegens het misbruik dat by de werving en aanneming van zeevolk voor 's lands vloot op het zee-comptoir gemaakt word, inzonderheid ten aanzien der premie-briefjes, welke de perfonen, die zich tot den zeedienst engageren , op eene fubtile wyze ontvreemd of door dezen of genen te rag gehouden worden \ met te zeggen >dat die H. deel. Nn ken