is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A G E

tot het DAGBLAD der

VERGADERINGEN

van den

RAAD DER GEMEENTE

van

AMSTERDAM.

Woensdag, 6 April, 1796. Het tweede jaar der Bataaffche vryheid.

REKENING, BEWTS en RELIQUA, gehouden door Anthony Ebeling, Willem Backer, Hendrik Ogelwigbt, Matthias Temminck, HermanHóogewal, Gerrit de Graaff, en David van Heyst, ah thefaurieren ordinaris dezer ftad, in funStie getreden den 13 Augustus 1795," en is aan dezelve gebleken, volgens de boeken, dat, federt de revolutie van 19 January 1795 tot den laatften January 1796* is ontfangen en uitgegeven ; als: ■

ONTFANGEN.

V oor het faldo in casfa, op den 19 January 1795,zynde de dag der revolutie, . . ƒ 5939a : *7 : 8*

21381 : 14 : —<"

Van de officianten, voor het jarölyksch amptgeld, aan deze ftad verfchuldigd, zo van de.groote ftem en middelbare ampten, als mede van de procureurs, notarisfen en makelaars, .

II. ueee. Ss