Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

Van Nicolaas van Boctzelaar, ontfanger van Holland, voor het montant van het oortje van het randfoen,tot eenen Huiver van den gulden, van den impost op de turf en kooien, de ftad competerende over Ao. 1794; en eenige restanten van vorige jaren, . f 6399 : 8 : —

Van diverfe zandpaden ontfangen, na aftrek der uitgifte over den jare . . . , geëindigd den iften Mei 1795, . • . - 16370 : 10 : 6

Van het committé van finantiën dezer ftad, voor het faldo der rekening der uitgegeven paspoorten, door het committé van paspoorten by rekening verantwoord, ... - 650 : 13 : —

Van weesmeesteren, voor intitulatie der weeskinderen goederen, tot 10 September 1795, - a§8 : 1 : 8

Van de directeuren van de colonie Suriname, voor 3 jaren interest van ƒ 700,000: — a ai pCt., verfchenen 15 October 1794., . • . . - 5a'5oo/* — : ~

Van dezelven, voor 3 jaren dito, van een opgefchoten kapitaal, groot ƒ 25000: —, verichenen 25 January 1795, - 1875 : — : —

Van bewinthebberen van de OostInd. compagnie alhier, voor een jaar interest van ƒ 66420:14:—, verfchenen op diverfe tyden, in Ao. 1794 i . - - 1992 : " : ~*

Van

Sluiten