is toegevoegd aan uw favorieten.

De Artz voor de minnaaressen der schoonheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 90 3

worden, aantoonen, fchoon ook de fijne lucht, flreek daar niet weinig toe helpt.

Uitflag kan op eene geheel onverwachte wijze aan het lichaam komen. De Heer Talina, een der beroeradfte Wondheelers te Parijn .heeft eene bijzondere bewerking gedaan, die ten bewijze [trekt, hoe voorzichtig men zijn moet, met de van menfchen-hair gevlochtene halsarm-orologe-en rotting-bandjes, welke thans een groot gedeelte van de tegenwoordige mode -kraamerij uitmaaken, te weeten, hij wierd bij eene jonge Juffer gehaald, welke eene Ring van etterende pnistjes om den hals gekreegen had. Na dat hij lang naar de oorzaak van die buitengewoon toeval gevorscht had, ontdekte hij eindelijk, dat het van een hals-band van hairen afkomftig was, welke deeze Dame zeden eene week droeg. De meesten waren,van deze foort, die Vrankrijk opleevett, werden uit de hairen van de, in Bicêtre en in de gasthuizen geftor'ene kranken.welke dikwerf door de affchuwlijkfte krankheeden den geest geeven, vervaardigt en daar men dikwerf verzuimt, dezelve vooraf op de bekende wijze te zuiveren, zoo ontdaan daar na er zulke gevolgen uit. Dit zelve geldt

ook